Hvordan kan du investere i obligationer?

Investering i obligationer kan være interessant for en investor, der søger en forholdsvis sikker investering. I denne artikel drøfter vi, hvordan man kan tjene penge med obligationer. I denne begynderguide til obligationer, der investerer, lærer man alt, hvad man behøver at vide at starte!

Hvad betyder obligationer?

Obligationer er lån, der udstedes af f.eks. et selskab eller en regering. Når man køber obligationer, låner man penge til organisationen. Til gengæld vil du som regel modtage renter. Renten kaldes også kuponrente.

Hvordan kan man investere i obligationer?

Overvejer du at investere i obligationer, men ved du ikke, hvordan man gør det? Du vil føle dig ret hjemme på denne side. Vi drøfter kort de forskellige måder, hvorpå man kan investere i obligationer.

Hvordan kan man købe obligationer?

Den mest direkte måde at investere i obligationer på er ved simpelthen at købe dem. Man kan købe obligationer ved at bruge en online børsmægler, eller såkaldt broker. En broker er en part, hvor man købe og sælge finansielle værdipapirer til dem.

En af de bedste parter, hvor man kan købe obligator, er DEGIRO. Hos DEGIRO er transaktionsgebyrerne forholdsvis lave, så man kan også tag fordel af obligationer med mindre investeringsbeløb. Har du lyst til at prøve muligheder? Brug derefter knappen nedenfor for at åbne en gratis konto hos DEGIRO:

Det er let at købe obligationer gennem DEGIRO. Igennem søgefeltet vælger du først den obligation, du vil købe. Når du har fundet den du vil investere i, kan du placere en markedsordre. Med en markedsordre køber du obligationen direkte til den bedste tilgængelige pris. Vil du kun købe obligationen til en bestemt pris? Så må du bruge en limiteret ordre.

Abonnere på obligationer

Ikke alle obligationer kan handles gennem en børsmægler. Mange obligationer udstedes direkte af en institution for at rejse penge. Eksempelvis kan en ejendomsudvikler udstede obligationer for at skaffe penge nok til et nyt byggeprojekt.

Når det er sådan, du melder dig til en ny obligationsudstedelse. Når du gør det, vil du modtage det antal obligationer du gerne vil købe til tilbudsprisen. Lav yderligere forskning, når du abonnerer på et nummer fra en ukendt part. Når partet bag obligationen går konkurs, mister du alle dine penge.

make_money_trading

Investering i ETF’er

Selv med obligationer kan det være klogt at diversificere så meget som muligt. Det kan man gøre ved at købe ETF'er eller børshandlede fonde. Det er fonde, der investerer investorernes penge i en samling af obligationer. Det giver dig mulighed for at købe obligationer direkte med et forholdsvis lille beløb. Når man køber et institut, er det vigtigt at undersøge, om der er tilstrækkelig diversificering på tværs af obligationer. Ikke alle ETF'er køber forskellige obligationer.

Den bedste broker, der investerer i ETF'er, er eToro. Hos eToro betaler du ikke kommission, når du investerer i ETF'er. Det giver dig mulighed for at opnå et højere udbytte. Brug knappen nedenfor direkte at åbne en gratis demo konto:

Det er risiko for din kapital. Andre omkostninger gælder, venligst besøg: etoro.com/da-dk/trading/fees/

etoro_invest_in_bonds

I hvilke Europæiske obligationsfonde kan man investere?

 • iShares Core € Govt Bond UCITS ETF: Denne fond sporer afkastet på statsobligationer i lande inden for Euroområdet.
 • De Think iBoxx Government Bond UCITS ETF (TGBT): Denne fond sporer også statsobligationer, i alt 25. Målet er at følge Market iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.
 • De Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF (TAT): Denne fond sporer også statsobligationer, med en minimum rating på mindst AA og søger Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index.
 • De Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF (TAT): Denne ETF registreret også statsobligationer, men denne gang med minds en AA-rating. Formålet med fonden er at spore Market iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index.

Funder der investerer i virksomhedsobligationer

 • iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (IEAG): Denne fond registrerer statsobligationer og virksomhedsobligationer udstedt i euro, som er forholdsvis sikre.
 • De iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAA): denne fond følger godt kreditvurderede erhvervobligationer udstedt i euro.

Amerikanske obligationer

De iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (LBTE): denne fond er denomineret i dollars og omfatter amerikanske statsobligationer med en løbetid på en til tre år.

Hvad har du lyst til at vide om obligationer?

 • Tjene penge: hvordan tjener man penge med obligationer?
 • Obligationer baggrund: hvordan fungerer obligationerne?
 • Rente: hvordan bestemmes renten på obligationer?
 • Pris på obligationer: hvordan bestemmes prisen på obligationer?
 • Risici: hvilken risici findes ved at investere i obligationer?
 • Typer: hvilken typer af obligationer findes?
 • Eksempel: hvordan fungerer investering i obligationer?
 • Fordele: hvad er fordelene ved obligationer?
 • Klog investering: skulle du rent faktisk investere i obligationer?
 • Sikkerhed: hvor sikker er det at investere i obligationer?
 • Forskelle: hvad er forskellen mellem obligationer og aktier?

Hvordan tjener man penge med obligationer?

Når man investerer i obligationer, ønsker man naturligvis at opnå et positivt afkast. Der er to måder, hvorpå man kan tjene penge med obligationer.

1: valutakurs gevinst

Prisen på obligationer svinger konstant. De fleste obligationer er frit omsættelige, og udbuddet og efterspørgslen skaber en pris. Hvis man køber båndet på det rigtige tidspunkt, kan man opnå et positivt afkast ved at sælge det til en højere pris.

2: rentebetalinger

På de fleste obligationer vil man modtage rentebetalinger. Du vil med regelmæssige mellemrum modtage et fast beløb af rente. Når man investerer penge i obligationer, kan man således opbygge en fast og rimelig indkomst af sine investeringer. Alternativt kan man gøre dette ved at investere i aktier, der betaler betydelige beløb udbytte.

Hvordan fungerer obligationerne?

Obligationer er en smart måde for virksomheder og regeringer at rejse penge på. Allerede i 1624 udstedte det Hollandske vandråd den første obligation med en værdi af 1200 Hollandske guilders. Selv nu modtager indehaverne af dette evige obligation stadig regelmæssigt et beløb af rente. Det grundlæggende princip for obligationen har ændret sig lidt i årenes løb.

Når en virksomhed vil skaffe penge, skriver de ud en obligation. Obligationer kan udstedes i forskellige perioder. Varigheden viser, efter hvor mange år lånebeløbet vil blive tilbagebetalt. Hvis ordet er ti år, får du det samlede beløb udlånt tilbage ved slutningen af de 10 år.

Rentesatserne kan variere meget. Ikke alle obligationer vil betale den samme procentdel af renter. De tidspunkter, hvor der betales renter, er også forskellige. Endelig fastsætter udstederen markedsværdien af obligationen. Dette sker ikke altid til obligationens nominelle værdi. Den nominelle værdi er det indløste beløb ved periodens udløb. Muligheder er:

 • Ved par: 100% af den nominelle værdi
 • Under par: udstedt for mindre end 100% af den nominelle værdi
 • Over par: udstedt for mere end 100% af den nominelle værdi

Hvor høj er renten på obligationer?

Virksomheder og regeringer kan afgøre, hvor stor rente de tillægger en obligation. Men hvis de giver en ikke så attraktiv rente, vil ingen købe obligationen. Rentesatsen vil derfor altid afhænge af markedssituationen. Nedenfor drøfter vi tre faktorer, der påvirker renten på obligationer.

Markedsrente

Centralbankerne fastsætter den markedsrente, til hvilken bankerne kan låne penge. Denne rentesats afgør derefter indirekte, hvor stor rente folk modtager på deres opsparingskonto. Når markedsrenten er høj, vil renten på en obligation være endnu højere. Obligationer er jo investeringsprodukter med en vis risiko. Hvis rentesatsen på den anden side er lav, vil renten på obligationer også være lavere.

Lånets løbetid

Når du går i banken og ønsker at låne penge, stiger renten, når du vil gøre dette i længere tid. Der er jo større chance for, at renten stiger i mellemtiden, og så har långiveren en ulempe. Det samme princip gælder obligationer. Når løbetiden er længere, modtager du en højere rente. Kun i den ekstraordinære situation med en omvendt rentekurve er dette ikke tilfældet.

Kreditvurdering

En afgørende faktor i forbindelse med fastsættelsen af rentesatsen for en obligation er dens kreditværdighed. Der er altid en lille chance for, at modparten ikke vil kunne tilbagebetale lånebeløbet. Med nogle obligationer er denne risiko lille: tænk for eksempel på obligationer udstedt af regeringen. Virksomhedsobligationer er derimod mere risikable. Obligationer med en lavere kreditvurdering har en højere rente. På den måde får man kompensation for den højere risiko.

Hvordan bestemmes prisen på obligationer?

Obligationer handles på børsen til markedspris. Denne pris er forskellig fra den pris, som obligationerne oprindeligt blev udstedt til. En obligationers tiltrækningskraft afhænger i høj grad af markedsrenten.

Når markedsrenterne stiger, falder priserne på de udestående obligationer. De nye obligationer, der udstedes, er så mere attraktive, fordi renten på dem er højere.

Hvis markedsrenterne derimod falder, stiger priserne på de udestående obligationer. De nuværende obligationer betaler så mere renter end de obligationer, der i øjeblikket udstedes. Derefter vil De modtage en højere årlig rentebetaling end markedsrenten.

Løbetiden spiller også en rolle i, hvor stærkt priserne på obligationer svinger. Hvis udtrykket er længere, vil obligationens pris bevæge sig mere, når markedsrenterne ændrer sig. Den indflydelse, som renteændringen har haft, er jo stærkere i den pågældende sag. Med en længere løbetid betales et højere eller mindre rentebeløb regelmæssigt i en længere periode.

Hvilken risici findes ved at investere i obligationer?

Investering i obligationer indebærer de nødvendige risici. De minimale risici ved at investere i obligationer er renterisikoen, debitor risikoen og marked risikoen. Lad os se på, hvad disse risici er..

Renterisiko

Renterisiko er risikoen for, at markedsrenterne stiger. Renten på en obligation er fortsat den samme i hele løbetiden. Når markedsrenterne stiger, bliver obligationen mindre attraktiv. Som følge heraf vil obligationernes pris falde. Afkastet af jeres investering falder derefter.

Debitorrisiko

Debitoren eller modpartsrisikoen vedrører kreditværdigheden af udstederen af obligationen. I det usandsynlige tilfælde, at modparten går konkurs, kan man miste det fulde beløb af deres indskud. Heldigvis sker det sjældent, især med de mere sikre bånd.

Markedsrisiko

Afhængigt af markedssituationen kan efterspørgslen efter obligationer falde. Dette sker f.eks. Når andre investeringsprodukter i gennemsnit giver et meget højere afkast. Når der er mindre efterspørgsel efter obligationer, vil prisen falde.

Hvilke kategorier af obligationer findes der?

Der er forskellige typer obligationer. Ikke alle typer obligationer er lige så risikable. Vi kan opdele obligationer i:

 • Regering obligationer: disse obligationer udstedes af et land..
 • Virksomhedsobligationer: disse obligationer udstedes af et selskab.
 • Obligationer med høj afkast: obligationer udstedt af selskaber, der ikke er kreditværdige, til rentesatser af høj rente.
 • Ny markeds gæld: obligationer fra virksomheder og regeringer fra nye vækstlande.

Statsobligationer har kun ringe eller ingen risiko, mens ny markeds gæld indebærer store risici. De forskelle i den interesse, De modtager, er derfor store. På de mest sikre bånd er man undertiden nødt til at betale renter, mens man på de mest farlige obligationer nogle gange får helt op til 9 eller 10 procent rente om året.

Man kan læse kreditværdigheden af en obligation ved at se på dens kreditværdighed. Kreditvurderingen angiver, hvor kreditværdig en obligation er. Virksomheder som Standard & Poor's og Fitch angiver med bogstaver, hvor kreditværdig en obligation er. Obligationer med en rating på AAA er de sikreste, og obligationer med en rating på D er meget risikable. Før man investerer i et bånd, er det klogt at kontrollere obligationens kreditværdighed.

investing_in_bonds

Hvilken typer af obligationer findes?

De fleste investerer i obligationer med fast afkast. Med denne type obligationer modtager man regelmæssigt faste rentebetalinger. Obligationerne kommer imidlertid i alle former og størrelser. Lad os se på nogle andre typer obligationer, du kan investere i.

Konvertible obligationer

Denne type obligation udstedes af et selskab. Med en konvertibel obligation vil du som investor ikke modtage dine penge tilbage ved slutningen af tiden. I stedet modtager man et fast antal aktier pr. obligation. Det er særlig interessant at investere i konvertible obligationer, når man har stor tillid til virksomhedens aktiekurs.

Nukupon obligation

Denne type obligationer betaler ikke renter. Prisen for denne type obligationer er derfor lavere end det beløb, De modtager ved udløbet af denne periode. Afkastet består derefter af forskellen mellem købsprisen på obligationen og det beløb, som De modtager på udløbsdatoen.

Efterstillet gæld

Efterstillede obligationer er mere risikobetonede end "normale obligationer". Med en efterstillet gæld modtager du kun dine penge i tilfælde af en virksomheds konkurs, efter at alle normale obligationsindehavere har modtaget deres penge. For denne højere risiko får du som regel en højere rente.

Indeks obligationer

Med denne type obligation bevæger renten sig med inflationen. Som følge heraf er risikoen for investoren noget lavere. Men som investor bliver man betalt for at løbe risici. Afkastet vil derfor være lavere med denne type obligationer.

Obligationer med variabel rente

Rentesatsen er ikke fastsat for denne type obligation. For eksempel kan rentesatsen bevæge sig i takt med markedsstaten. Vær meget opmærksom når du køber denne type bånd og undersøger om det er sandsynligt at renten vil bevæge sig i den rigtige retning. Hvis dette ikke er tilfældet, er det bedre at købe endnu et bånd.

Spekulation med obligationer

Obligationer har ofte et sikkert billede. Det behøver bestemt ikke at være tilfældet. For den mere eventyrlystne investor er der obligationer med høj afkast eller junk bonds. Med en vurdering under BBB er risikoen for konkurs meget højere. Som investor modtager De en meget højere rentesats for disse risikobetonede typer obligationer.

Inden man investerer i disse risikable obligationer, er det vigtigt at undersøge virksomheden omhyggeligt. Når forretningen går konkurs, kan du miste det fulde beløb af din investering.

Hvorfor køber folk obligationer med et negativt udbytte?

I disse dage findes der også obligationer med negativt afkast. Du skal betale for at holde en obligation. Investorerne køber stadig dette obligation, fordi de forventer at renten falder yderligere længere. Prisen på disse obligationer vil da stige, så det stadig er muligt at opnå et positivt afkast.

Men jeg ville aldrig investere i noget, der kræver, at jeg betaler penge. Jeg vil hellere investere i nogle risikofyldte aktier i stedet.

Eksempel på udviklingen på obligationsmarkedet

Ved at bruge et eksempel viser vi, hvordan man investerer i obligationsmarkedet. I det første eksempel ønsker vi at købe et bånd til et fiktivt selskab. Rentesatsen er 5%. Vi køber båndet og modtager en rentebetaling på 5% om måneden. Efter at vi har købt obligationen, bliver nogle negative nyheder offentliggjort: Firmaet ser ud til at være næsten gået konkurs. Folk sælger deres obligationer i stort tal, fordi de er bange for at miste hele deres investering.

På trods af at folk sælger obligationerne, modtager vi stadig 5% rente hver måned. I sidste ende lykkes det virksomheden at inddrive det beløb, som vi oprindeligt investerede, og ved udløbet af denne periode.

I det andet eksempel køber vi obligationer under corona krisen. Vi beslutter at investere i statsobligationer, da der er stor usikkerhed. Centralbankerne sænker renten, så man forventer, at renten på obligationerne falder. Men det viser sig at være anderledes.

Folk er bange for resultatet af krisen, som får renten på obligationerne til at stige kraftigt. Vi køber statsobligationer med en højere rente, og vi håber at opnå et godt afkast af dette i fremtiden.

Som De kan se, er der mange faktorer, der spiller en rolle i forbindelse med investering i obligationer. Prisen på et bånd er bestemt ikke den eneste faktor, der er vigtig. Den interesse du får på båndet kan også være en vigtig faktor. Når renten er høj, kan man bruge obligationer til at opbygge en pæn fast indtægt.

Sikre tilstrækkelig diversificering

Et meget vigtigt tip, når man investerer i obligationer, er at sikre tilstrækkelig diversificering. Når man køber obligationer fra virksomheder, er det klogt at gøre dette i forskellige sektorer. En stigende oliepris kan f.eks. være gavnlig for en virksomhed som Shell og katastrofal for et selskab som Air France-KLM. Priserne på obligationer på Shell kan stige, mens priserne på et selskab som Air France-KLM falder.

Det er også tilrådeligt at diversificere de forskellige investeringsprodukter. Når obligationer klarer sig godt, bliver aktier ofte være. Det gælder også den anden vej. Ved at investere i både aktier og obligationer sikrer man et mere stabilt og sikkert afkast. Vil De gerne vide mere om investering i aktier? Læs artiklen om dette emne:

Hvilke fordele er der ved at investere i obligationer?

Investering i obligationer kan være en fordel af flere grunde. Lad os se, hvad de største fordele ved obligationer er:

Det er relativt sikkert.

Obligationer er en forholdsvis sikker investering. Prisen på et bånd bevæger sig ofte mindre end prisen på en aktie. Og selvom prisen er lavere, vil de stadig modtage det samme rentebeløb.

Du modtager en indkomst

På obligationer vil man modtage en periodisk betaling i renter. Det giver dig mulighed for at opbygge en ekstra indtægt, som du kan gøre godt igen.

Diversificering

Ved at investere i obligationer kan du sprede risikoen ved hele din investeringsportefølje. Aktier klarer sig bedre på lang sigt. Dette behøver imidlertid bestemt ikke at være tilfældet på kort sigt. Ved også at investere i obligationer reducerer du volatiliteten i din samlede portefølje.

Er det fornuftigt at investere i obligationer?

Er det tvivlsomt om det er klogt at investere i obligationer stærkt afhænger af ens personlige situation? Obligationer er et forholdsvis sikkert og defensivt investeringsprodukt. Obligationer er derfor mere populære for ældre investorer. Når din pension nærmer sig, og din tidshorisont er kortere, vil du have et fast beløb til rådighed. Ved at investere i obligationer er du næsten sikker på, at du vil få et vist beløb tilbage ved slutningen af tiden.

Aktiekurserne svinger imidlertid kraftigt. Det er derfor slet ikke sikkert, at De vil få beløbet for Deres investering tilbage om et par år. Aktier er derfor mere egnede for investorer, der har tid. Over en længere periode giver aktier langt bedre udbytte end obligationer.

Det er derfor, du bør overveje, i hvilket omfang du er villig til at løbe risici. Hvis du har mere tid, og du vil tage flere risici, så kan du investere en større del af dine penge i aktier.

Strategi: En obligations stige

Når du beslutter dig for at investere i obligationer, kan det være interessant at opbygge en obligations stiger. Så investerer du dine penge i obligationer med forskellige løbetider. Du kan investere en del af dine penge i et bånd, der udløber over fem år, og en anden del i et bånd, der udløber over 10 år.

Når markedsrenterne stiger, forhindrer dette alle dine penge i at blive fanget i samme bånd i en længere periode. Efter fem år kan du investere en del af dine penge et andet sted.

Hvordan kan du investere i obligationer?

Det er selvfølgelig aldrig helt sikkert at investere. Som investor bliver man jo betalt for at løbe risici. Men hvis man tager en smart tilgang, kan man investere meget mere sikkert i obligationer.

Det er vigtigt først at vælge en god part til at købe obligationer. Hvis du gør det, er der en chance for, at du mister hele din investering til en skurk. I vores børsmægler sammenligningsoversigt kan man straks se, hvor man kan investere pålideligt.

Det er også vigtigt at undersøge virksomhedens kreditværdighed korrekt. Hvis et selskab har et godt resultat, er dette allerede en god indikation for en sikker investering. Men grav lidt dybere og undersøg, hvad den fest, der står bag båndet, gør. Nogle gange tager kreditvurderingsselskaberne også fejl. Et godt eksempel herpå er deres positive vurderinger af realkreditobligationer, som i sidste ende forårsagede kreditkrisen i 2008.

Video: hvad betyder obligationer?

Hvilke obligationer er interessante?

Det er et spørgsmål, som vi ikke kan besvare direkte. Hvis du er villig til at løbe store risici, kan det være interessant at investere i en høj udbytte obligation. Hvis du leder efter en meget sikker investering, kan du overveje at investere i en statsobligation.

Under alle omstændigheder er det klogt at foretage en korrekt undersøgelse af markedssituationen. Først forudsiger du, hvad du tror, der vil ske med markedsrenten. Markedsrenten har jo en stærk indflydelse på obligationernes priser.

Når man tænker på, at markedsrenten falder, er det endnu mere interessant at købe obligationer. Hvis du tror, at markedsrenten stiger, så er det måske bedre at vente et stykke tid, før du køber obligationer.

Hvad er forskellen mellem obligationer og aktier?

Obligationer og aktier er de bedst kendte investeringsprodukter. Ikke alle forstår forskellen mellem et bånd og en aktie. Når du køber en aktie, bliver du straks medejer af selskabet. De kan deltage i aktionærmødet, og man har ret til at modtage en del af overskuddet i form af udbytte.

Når man køber et bånd, er man ikke medejer af firmaet. Derfor er De ikke velkommen på selskabets møde, og De modtager ikke udbytte. Du har kun ret til rentebetalinger, og ved slutningen af tiden udløber dit bånd automatisk. I tilfælde af konkurs har De imidlertid ret til penge, før aktionærerne modtager dem. Det gør et bånd mindre risikabelt.

Tip: prøv at handle gratis med en demo!

Hvad betyder finansielle optioner?
Hvad betyder obligationer?
Hvad er risikoen ved obligationer?
Hvordan kan man opnå spekulere med obligationer? Udbytte forklaret

Hvad betyder finansielle optioner?

En option giver Dem ret til at købe eller sælge en vis sikkerhed inden for en bestemt frist til en fast pris. Du skal betale en præmie for denne ret. Optioner er mere risikofyldte og noget mere komplicerede end aktier, men ved at bruge optioner på en intelligent måde kan du øge afkastet af dine investeringer betydeligt.

Hvad betyder optioner og hvordan fungere de?

Med en option kan du købe eller sælge aktier til en fast pris. Hver option består af et antal faste elementer.

Hvad er det underliggende aktiv for en option?

Det underliggende aktiv i en option angiver den finansielle virkning, som optionen knytter sig til. Det underliggende aktiv kan være en aktie, et indeks, et valutakurs par eller en råvare.

Hvordan fungerer kontrakt størrelsen med en option?

Når man investerer i optioner, køber man og kontrakt. En kontrakt gælder altid for 100 underliggende aktiver, men det er ikke muligt at håndtere med mindre dele. Når prisen for en option er $2, betaler du $200.

Typer af optioner

Der er to typer optioner: Call-optioner og put-optioner. I denne del af artiklen beskriver vi forskellen mellem disse forskellige optioner.

Hvad er en call option?

En call option giver køberen ret til at købe en aktie til en fast pris.

Hvad er en put option?

A put option gives the buyer the right to sell a share at a fixed price.

Hvad er udnyttelseskursen eller strejke-prisen for en option?

Udnyttelseskursen eller strejke prisen er den pris, til hvilken den underliggende sikkerhed kan købes eller sælges.

Jo mere fordelagtigt det er for køberen af optionen, desto højere er den præmie, der skal betales. Hvis der er tale om en call option, vil optionens pris stige, efterhånden som aktiekursen stiger. Hvis der er tale om en put option, vil optionens pris stige, når aktiekursen falder.

Hvad er udløbsdatoen for en option?

Udløbsdatoen er, når optionen udløber. Den præmie, der skal betales, stiger, hvis optionen er lang. Der er så en større chance for, at prisen bevæger sig i den rigtige retning, og at man kan udnytte optionen rentabelt.

Når optionen har nået sin udløbsdato og ikke generer nogen penge, er den blevet værdiløs. Når du begynder at investere i optioner, kan du miste hele din investering.

Hvordan kan du aktivt spekulere på optionerne?

Plus500 giver dig mulighed for aktivt at spekulere over prisudviklingen for optioner ved hjælp af CFD’er. Man kan endda anvende ekstra gearing, som hurtigt kan øge både det potentielle overskud og det potentielle tab. Brug knappen nedenfor til øjeblikkelig ved åbne en gratis demo på Plus500:

Hvordan kan man købe optioner?

Vil du selv købe optioner og tilføje dem til din aktiebeholdning? Det kan man gøre ved DEGIRO, hvor man betaler relativt lave transaktionsgebyrer for investering i optioner. Brug knappen nedenfor direkte at åbne en konto hos DEGIRO:

Option eksempler: hvordan fungerer optioner?

Call option eksempel: Du kan købe en call option på Shell aktien. Du kan derefter købe en Shell aktie til den pris, der er angivet inden for optionen (punkt A). Hvis aktiekursen er højere på det tidspunkt, du udnytter optionen, tjener du fortjeneste. Du kan derefter beregne dit overskud ved at trække præmien fra salgsprisen.

call option example1

På y-as kan du se udviklingen af dit overskud eller tab og på x-as som du ser udviklingen i prisen på en aktie. A er det øjeblik, hvor aktiekursen er højere end strike prisen på call option.

Put option eksempel: du kan også købe en put option på Shell. Du kan derefter sælge Shell til den pris, der er angivet inden for optionen. Hvis prisen så er lavere på det tidspunkt, du udnytter optionen, tjener du fortjeneste. Du kan derefter sælge aktien til en højere pris.

put option share example1

På y-as kan du se udviklingen af dit overskud eller tab og på x-as som du ser udviklingen i prisen på en aktie. A er det øjeblik, hvor aktiekursen er lavere end strike prisen på put optionen.

Køb og salg af optioner

Du kan vælge at købe en option. Du ejer derefter indstillingen, og du har muligheden, men ikke forpligtelsen, til at bruge den. For at købe en option skal du betale en præmie.

Du kan også vælge at write en option . Du modtager en præmie for dette. Når du skriver en option, er du forpligtet til at købe den underliggende sikkerhed i tilfælde af en put option til strike prisen eller at sælge den i tilfælde af en call option til strike prisen.

Callput
BuyingOption to buyOption to sell
WritingObligation to sellObligation to buy

Man skal være forsigtig ved writing optioner: Man kan miste flere penge end det beløb, man sætter ind. Dette er specielt, hvis De skriver den udækkede option og ændrer ikke ejer den underliggende sikkerhed.

Hvor ofte udstedes optioner?

Optioner har forskellige varigheder. For likvide aktier kan du finde optioner, der udløber om 1,2,3,6 og 12 måneder. Du kan også handle med kortvarige optioner, der undertiden kun er gyldige i en dag. For investorer med et langsigtet overblik kan du også finde optioner med en løbetid på fem år.

Hvad kan du bruge optioner til?

For det første kan du bruge optioner til at spekulere. Priserne på optioner varierer konstant. Prisen for en option afhænger af prisen på den underliggende sikkerhedsstillelse. For eksempel stiger en call option på en aktie værdistigning, når den underliggende aktie stiger. Ved at analysere den underliggende sikkerhed kan man på kort sigt drage fordel af prissvingninger på optionen.

Det er også muligt at anvende en mulighed som beskyttelse mod og mulig fald i aktiekursen. Med en put option køber du retten til at sælge og bestemt aktie til en forudbestemt pris. Hvis prisen pludselig falder kraftigt, kan man stadig sælge sin andel til den oprindelige pris.

Du kan også modtage yderligere afkast af dine aktier ved at write call optioner. Du modtager en præmie for write optioner. Hvis prisen stiger over udnyttelseskursen for aktien inden for den fastsatte frist, skal De faktisk levere aktierne. Hvis dette ikke sker, vil De modtage en ekstra forrentning af denne aktie. Det kan være interessant, hvis du alligevel vil sælge en aktie.

Endelig kan du forbedre dine resultater. Med optioner udnytter man gearing. På den måde har en lille bevægelse en større effekt på resultatet. Fordelen ved optioner er, at man kan skabe denne løftestang med et relativt lille beløb. Når man gør god brug af dette, kan man opnå en højere fortjeneste. Risiciene er naturligvis også højere, når man anvender gearing.

Hvilke risici er der forbundet med optioner?

Optioner giver og højere afkast. Men som altid med investeringer indebærer højere afkast også større risici. Med optioner løber du risikoen for at miste hele din investering. Når man køber en option, kan den blive værdiløs. Dette sker i tilfælde af en call option, når prisen for en aktie på udløbsdatoen ligger under udnyttelseskursen. Når man write optioner, kan man endda tabe mere end det beløb, man får i præmie.

Når man write call option, mister man penge, når aktiekursen stiger. Derefter skal du aflevere det underliggende aktiv for aktien til strike prisen. Hvis du ikke ejer din egen aktie, skal du købe den til den aktuelle pris. Denne tab falder så ned til det beløb, du modtog i præmier minus aktiekurserne på aktierne. Dette tab kan da øges betydeligt!

Med writing put optioner kan man lade komme i vanskeligheder. Når prisen falder, kan man blive tvunget til at købe det underliggende aktivt til strejke prisen. Hvis denne pris er højere end aktiekursen, vil du miste et loss. Dette tab består af forskellen mellem strike prisen og aktiekursen minus de modtagne præmier. Risiciene er naturligvis også højere, når man anvender gearing.

Du kan write dækkede optioner, når du allerede ejer den underliggende sikkerhed. Hvis du skriver dine muligheder ned, mindsker du risikoen for din investering.

Hvordan kan du tjene penge med optioner?

Der er to metoder til at tjene penge ved at investere i optioner. Den første måde er at købe en option. Når optionen øges i værdi, vil du tjene en fortjeneste.

Det er også muligt selv at write en option. Når man write en option, får du en præmie. Når optionen udløber, kan du beholde præmien som en fortjeneste. I artiklen om, hvordan investering i optioner fungerer, vil vi gå mere i dybden med at investere i optioner.

Hvordan fungerer gearing?

Når man investerer i optioner, bruger man gearing. Det skyldes, at man skal investere færre penge, slut hvis man køber det underliggende aktiv direkte. Resultatet er, at den potentielle fortjeneste med en option er højere, når når man køber og aktier direkte. Samtidig er denne potentielle tab også meget højere: Med en uventet børs bevægelse kan du hurtigt miste hele din investering.

Hvornår udløber optioner?

De fleste optioner udløber den tredje fredag i måneden. Dette gælder selvfølgelig ikke for dag optioner eller uge optioner. Du skal derfor være opmærksom på udløbsdatoen, når du begynder at investere i optioner.

Hvordan kommer værdien af en option til?

Prisen eller værdien på en option består af dens indre værdi og dens tidsværdi.

Hvad er dens indre værdi?

Den indre værdi er det beløb, der er optionerne for værdien for den aktuelle tid. Hvis du kan købe en aktie med en call option på $20, der for øjeblikket er $25, er nettoværdien 5 USD pr. aktie. Du kan så straks købe en aktie for 20 dollars og sælge den for $ 25 og give dig en fortjeneste på $ 5 pr. aktie. Hvis udnyttelseskursen er højere end den aktuelle pris, er optionen in the money – i pengene. Hvis udnyttelseskursen er lavere end den aktuelle pris, er der en call option out of the money – ud af pengene.

Hvad er tidsværdien?

Hvis den indre værdi skulle bestemme den fulde pris for en option, ville den indre værdi altid være lig med prisen for optionen. På grund af tidsværdien eller forventet værdi er dette ikke tilfældet.

En option har en bestemt varighed, og hvis investorerne forventer, at nettoværdien af optionen stiger i fremtiden, vil prisen på en option være højere. Tidsværdien er højere, hvis udløbsdatoen er langt i fremtiden, eller hvis den underliggende sikkerhed har en høj volatilitet. Når indstillingen er ved at udløbe, er tidsværdien tæt på 0.

Hvad er fordelene ved optioner?

Folk investerer ikke i optioner, når dette ikke var en fordel for dem. Du kan bruge optioner til at beskytte din aktieportefølje mod kursfald. Med en put option får du et positivt resultat, når prisen falder: på den måde kan du tegne forsikring på din investeringsportefølje.

Du kan også øge afkastet på dine aktier. Ved at write call optioner modtager du en præmie. Hvis du allerede ejer aktierne, kan du altid sælge dem. Hvis optionerne udløber, kan du lægge præmien i lommen som et ekstra afkast.

Fordi optioner har en gearing effekt, kan du også tag fordel af små prisbevægelser. Både dit potentielle overskud og det potentielle tab stiger kraftigt, når du bruger finansielle optioner.

For hvem er optioner egnede?

Investering i optioner er ikke egnet for alle. Du må forstå det underliggende aktiv godt. Ved du for eksempel, hvor flygtige det underliggende aktiv kan være? Det er også vigtigt, at De har tilstrækkelig viden om de finansielle optioner. Sørg desuden for, at du har tilstrækkelig tid til at forske i markeds og børskurser. Optioner er kun egnede for investorer, der har en høj risikovillighed.

Hvor meget afkast kan du opnå med optioner?

Hvis man tager en smart tilgang, kan man opnå et højt afkast med optioner. En option kan til tider øge værdien med helt op til 10 procent. Man kan naturligvis også gøre store tab: Hvis optionen bliver værdiløs, mister man det fulde beløb af Deres indskud. Det er også nødvendigt at huske på, at man ikke modtager og udbyttebetaling, når man handler optioner.

Option betydning: de Græske symboler

Hvis du ønsker bedre at forstå betydningen af optioner, kan du bruge risiko målene for disse finansielle instrumenter. I denne del af artiklen går vi dybere ind i matematikken bag indstillingen. Dette giver dig en bedre forståelse af definitionen af optioner.

Delta (Δ)

Delta angiver, i hvilket omfang prisen på en option ændres, når prisen på den underliggende sikkerhed stiger eller falder med $1. Med Delta kan du derfor bestemme, hvor prisfølsom en option er. Call optionen har altid en Delta mellem 0 og 1, og en put option har en delta mellem 0 og -1. Når Delta er 0,7, øges værdien af call optionen med 70 cent, når prisen på den underliggende sikkerhed stiger med $1.

Hvis du vil afdække din aktie position, kan du også bruge Delta til at beregne, hvor mange aktier du vil købe. Målet med en hæk er normalt at opnå en delta-neutral position. I så fald betyder det ikke noget, om priserne stiger eller falder for resultatet af dine investeringer. Hvis deltaet er 0,5, skal du i tilfælde af en put option købe 50 aktier for en fuld sikring.

Du kan også bestemme fra Delta , hvad chancen er for, at optionen ender i pengene. Med en Delta på 0,5 er chancen for dette 50%.

Theta (Θ)

Theta angiver, hvor meget prisen på en option falder, når tiden går. Når tiden går, falder chancen for, at en option bliver mere værdifuld. Hvis Theta for en option er -0,25, falder optionens værdi med 25 cent om dagen, hvis alle andre faktorer forbliver de samme.

Gamma (Γ)

Gamma viser, hvordan Delta optionen ændrer sig, når de underliggende sikkerheds stigninger opstår eller falder i værdi. Dette kaldes også den anden ordre eller et derivat af prisfølsomhed. For en Gamma på 0,1 delta øges eller nedsættes med 0,1, når prisen på de underliggende værdipapirer stiger eller falder med $1.

Gamma gør det muligt for dig at bestemme, hvor stabilt delta for en option er: Når gamma har en høj værdi, kan optionen ændre sig signifikant i værdi, når prisen på de underliggende sikkerheds ændringer er. Gamma er højest, når optionen er at the money (strike-prisen og prisen på den underliggende sikkerhed er næsten ens). Interval værdierne falder, når optionen er stærkere in eller out of the money. Efterhånden som udløbsdatoen nærmer sig, har prisændringerne en stærk indflydelse på gamma.

Vega (V)

Vega viser, hvor meget værdien af en option afhænger af volatiliteten i den underliggende sikkerhedsstillelse. Når Vega er 0,2, ændres værdien af optionen med 20 cent, når volatiliteten ændres med 1%. Højere volatilitet øger sandsynligheden for ekstrem værdier og dermed rentable resultater: Når volatiliteten stiger, stiger værdien af en option generelt.

Rho (p)

Rho angiver, hvordan optionen ændres, når rentesatsen stiger eller falder med 1%. Det gør det muligt for dig at afgøre, hvor følsom denne mulighed er for ændringer i rentesatsen. Når rho er 0,1 for en call option, stiger prisen for optionen 10 cent, når renten stiger med 1%.

Amerikanske og Europæiske optioner

Der er to typer af optioner: Amerikanske og Europæiske optioner. De Amerikanske optioner er de mest almindelige og kan udføres når som helst (indtil udløbet). De Europæiske muligheder kan kun gennemføres på udløbsdatoen.

Hvad er risikoen ved obligationer?

Som investor leder du naturligvis altid efter en investeringsform, der giver en høj afkast, men som også er sikkert. Et eksempel på en relativt sikker investering er obligationen. I lang tid troede mange investorer, at investering i statsobligationer var en sikker havn. Men har især obligationer og statsobligationer så lav en risiko?

Hvad er risikoen ved obligationer?

Standard risiko

Hvis udstederen af obligationen ikke er i stand til at tilbagebetale lånet, har du som obligations ejer et problem. Selv regeringer er ikke 100% ufejlbarlige. Som ejer af en obligation risikerer du derfor at miste dit indskud. Denne risiko er dog normalt lavere end ved investeringer i aktier.

Pris risiko

En anden risiko ved at investere i obligationer er, at kurserne kan ændre sig. Dette er især vigtigt, hvis du har til hensigt at købe og sælge obligationerne i mellemtiden. Når alt kommer til alt, får du i slutningen af løbetiden den nominelle værdi tilbage, uanset den præcise pris.

Valutarisiko

Du løber en valutarisiko, når du køber en obligation i en anden valuta. Dette er tilfældet, når du køber en obligation noteret i dollars for pund. Når dollaren falder i værdi, falder dine rente betalinger i pund. Valutarisikoen kan derfor reducere dit afkast.

Vurdering af risikoen for en obligation

Du kan ofte vurdere risikoen ved en obligation ved at se på dens rating. En rating angiver, hvor risikabel en obligation er. En god vurdering indikerer, at et lands eller virksomheds kreditværdighed er god, og at du sandsynligvis får dine penge tilbage. Obligationer med en dårligere rating har ofte en højere rente. Renter er jo kompensationen for den risiko, du løber!

Hvad er en statsobligation?

En statsobligation omtales også som et statslån. Det er en obligation udstedt af en regering. I de fleste lande markedsføres statsobligationer af finansministeriet. Dette agentur tiltrækker langfristede og kortfristede lån for at dække regeringens finansieringsunderskud.

De fleste statsobligationer har en løbetid på ti år. Der er dog også statsobligationer med kortere eller længere løbetid.

Afkast på statsobligationer

I de senere år er real udbytten på mange statsobligationer blevet negativ. Renterne er faldet kraftigt. Renter kompenserer normal for den risiko, du løber. Regeringerne ses som mere stabile end virksomheder, hvilket betyder, at renten er betydeligt lavere. Som følge heraf er renten faldet kraftigt under påvirkning af stigende aktiemarkeder og lave risici på statsobligationer.

Når andre investeringer giver mindre, stiger priserne på obligationer og statsobligationer igen. I usikre økonomiske tider kan du forvente højere renter, da risikoen er højere. Ikke mindre er det klart, at andre investeringsklasser er blevet mere populære i forhold til statsobligationer.

Slutningen af euroen

Statsobligationer er ikke altid en sikker havn. Dette var allerede tydeligt i gældskrisen, hvor forskellige Europæiske regeringer truede med at være ude af stand til at tilbagebetale deres gæld.

Nogle økonomer filosoferer over, hvad der vil ske med euroen, nu hvor nogle europæiske lande er blevet hårdere ramt af recessionen end andre. Dette kan føre til fristelsen til at vende tilbage til deres egne valutaer.

Uroen i denne periode fik renter på statsobligationer til at stige kraftigt. Risikoen ved statsobligationer steg trods alt betydeligt! Regeringer truede med at gå konkurs eller var faktisk allerede konkurs: som et resultat faldt priserne på statsobligationer, og risikoen for konkurs for en hel regering blev mere og mere realistisk.

Er statsobligationer virkelig så sikre?

Som vi tidligere har set, ser der ud til at være en revne i den formodede sikkerhed for statsobligationer. Ikke desto mindre er statsobligationer stadig betydeligt sikrere sammenlignet med aktier og virksomhedsobligationer. Perioder med stigning og fald skifter regelmæssigt i finansverdenen.

Langfristede statsobligationer

Især lange statsobligationer er risikable, hvis det finansielle klima bliver sundere. Den nuværende rente er i mange tilfælde så lav, at det afkast, der skal opnås, bliver negativt, når inflationen stiger. Det er derfor risikabelt at vælge lange statsobligationer.

Kortfristede statsobligationer er derfor ofte det foretrukne valg for investorer, der leder efter et sikkert investering paradis. Desuden er det vigtigt at holde godt øje med de risikomåling indikatorer på aktiemarkedet. Så snart aktiemarkederne forbedres, falder rentabiliteten af obligationer ofte.

Hvordan kan man opnå spekulere med obligationer? Udbytte forklaret

Investering i obligationer kan være et attraktivt valg, hvis du ikke vil løbe for meget risiko. I denne artikel kommer vi til at diskutere, hvordan obligationer investering fungerer. Hvordan fastslås prisen på en obligation egentlig, og hvordan kan du bestemme den fortjeneste, du opnår med din obligation?

Hvad betyder obligationer?

Obligationer er gældspapirer. Når du køber en obligation fra et virksomhed eller regeringen, har du krav på periodiske rentebetalinger. Med en binding er disse forskellige egenskaber vigtige:

 • Kupon sats: mængden af renter, du modtager, når du køber obligationen.
 • Forfaldsdato: den sidste dag i obligationens gyldighed.
 • Valører: den værdi, hvor du kan købe obligationen.
 • Valuta: valutakurs kan bestemme dit afkast.
 • Udstedelseskurs: den pris, obligationen udstedes til.

I artikelen hvad er en obligation du kan læse mere detaljeret, hvad bindinger er, og hvordan det fungerer. Du kan også læse mere om de forskellige typer obligationer.

Hvordan kan du investere i obligationer?

Du kan let investere i obligationer hos en online børsmægler. Obligationer handles generelt frit. Prisen på en obligation behøver ikke at være den samme som udstedelseskursen. Prisen på en obligation kan ændre sig på grund af indflydelse fra udbud og efterspørgsel. Klik her for at se, hvilke mæglere du kan investere i obligationer.

En god børsmægler til handel med obligationer er DEGIRO. Hos DEGIRO kan du købe og sælge obligationer til fordelagtige priser. Brug knappen til at åbne en konto hos DEGIRO:

Nogle obligationer kan ikke omsættes frit. For eksempel giver nogle virksomheder dig mulighed for at tegne til obligationer. Vær opmærksom på risiciene: ikke alle obligationer udbetaler altid.

Hvad er afkastet på en obligationsinvestering?

Det afkast, du opnår på din obligationsinvestering, afhænger meget af din investeringsstrategi. Selvfølgelig kan du vælge at købe en obligation, når prisen er lav og derefter sælge den med overskud. Når du vælger denne mulighed, består din fortjeneste af prisgevinsten.

Rentebetalinger

De fleste mennesker, der investerer i obligationer, fokuserer hovedsageligt på rentebetalinger. Den renteprocent, du modtager på en obligation, kaldes også udbytte. Når renten er 5 procent, får du et årligt afkast på 5 procent over din obligation. Hvis obligationen har en værdi på $1000, modtager du $50 årligt for din investering.

Det er vigtigt at skelne mellem dit nominelle og reelle afkast. Hvis inflationen er 2 procent, kan du købe 2 procent færre produkter med de samme $1000 over et år. Dit reelle afkast af din obligation er derefter 3 procent.

Alternativer

Det er også smart at sammenligne din obligationsinvestering med andre investeringsprodukter. Når renten på obligationer stiger, har du muligvis opnået et afkast på 7 procent med en ny obligation. I dette tilfælde tjener du i absolutte tal, men relativt set ville du have været bedre til at foretage en anden investering.

Premium

Endelig skal du også tage højde for købsprisen på en obligation. Når en obligation udbetaler et højt afkast, kan prisen stige over den nominelle værdi. For eksempel, hvis du skal betale 105% af værdien, betaler du en præmie på 5%. I slutningen af løbetiden modtager du kun den originale købspris på 100% tilbage. Dit afkast er derefter, på trods af de høje renter, umiddelbart meget lavere.

Relativt sikker investering i obligationer

Prisen på en obligation kan ændre sig løbende. Alligevel behøver dette ikke at være et problem. Du kan vælge at købe obligationer og beholde dem i løbet af løbetiden. Ved afslutningen af løbetiden modtager du hele beløbet tilbage. På denne måde påvirker obligationens pris ikke dit afkast.

Det er dog også muligt at handle aktivt med obligationer. På denne måde kan du opnå kursgevinster. Men før du gør dette, skal du forstå de faktorer, der kan påvirke prisen på en obligation.

Hvad bestemmer prisen på en obligation?

Den nominelle værdi er den værdi, som obligationen oprindeligt blev udstedt til. Obligationens pris kan efterfølgende stige over eller falde under den nominelle værdi. Værdien af en obligation bestemmes blandt andet af markedsrenten, kreditvurderingen og den resterende løbetid.

Markedsrenten effekt på prisen

Markedsrenten har den største indflydelse på prisen på en obligation. Renterne på en obligation er faste. Hvis du købte en trediveårig obligation for noget tid siden med en rente på otte procent, vil du altid modtage denne otte procent. Den Europæiske Bank justerer dog regelmæssigt renten for at stimulere økonomien. En lavere rente vil modvirke spare adfærd og stimulere udgifterne.

Når renten falder, og du ejer en obligation med en højere rente end markedsrenten, stiger værdien af obligationen. Afkastet på din obligation i forhold til afkastet på en opsparingskonto vil derefter stige.

Hvis du har en obligation med et afkast på 8 procent, og markedsrenten er 3 procent, betyder det, at du for hver $1000 tjener $50 ekstra med din obligation på årsbasis. Du kan derefter beslutte at sælge obligationen med et kurs overskud eller beholde obligationen.

En stigende rente vil faktisk have en negativ indvirkning på værdien af en obligation. Når markedsrenten stiger, er renten på din obligation relativt lavere. Det er derfor vigtigt at estimere den fremtidige rente, når du begynder at investere i obligationer. Når du vurdere den fremtidige rente korrekt, kan du få et godt overskud med din investering i obligationer!’

interest and bond prices

Markedsrenter og obligationskurser bevæger sig i modsatte retninger

Kreditværdigheden

Institutionen bag obligationens kreditværdighed spiller også en rolle i prisudviklingen. Når du køber en obligation, risikerer du konkurs i institutionen bag obligationen. Hvis dette er tilfældet, mister du hele din investering. Når virksomheden eller regeringen bag obligationen ses som mindre risikabel, stiger prisen på obligationen.

Dette afspejlede sig tydeligt i gældskrisen i f.eks. Grækenland. De finansielle markeder spekulere på, om Grækenland stadig kunne betale sin gæld tilbage. Under påvirkning af disse bekymringer om dets kreditværdighed faldt værdien af græske obligationer kraftigt.

Når du begynder at investere i obligationer, kan du prøve at estimere lande og virksomheders kreditværdighed. I tilfælde af panik falder prisen på en obligation nogle gange ganske ekstremt. Dette kan være et godt øjeblik at købe!

Vær ekstra forsigtig, når du investerer i obligationer fra parter, der ikke er kreditværdige. Hvis instituttet bag obligationen går konkurs, kan du miste hele investeringen. Du får naturligvis en højere rente på lån med en højere risiko.

Restperiode

Den resterende løbetid påvirker også prisen på en obligation. For eksempel kan en obligation med en højere rente og en længere løbetid have en højere pris end en obligation med en højere rente og en kortere løbetid. Det skyldes, at du som obligationsindehaver sandsynligvis vil have længere gavn af de højere rentebetalinger.

Skal du investere i statsobligationer eller virksomhedsobligationer?

Når du investerer i obligationer, kan du vælge mellem statsobligationer og virksomhedsobligationer. Men hvad er den bedste investering? Og hvad er egentlig forskellen?

Statsobligationer

Statsobligationer ses generelt som mindre risikable. Regeringerne er store og formår næsten altid at tilbagebetale deres gæld fuldt ud. Bestemt i store, stabile økonomier som Tyskland eller USA er risikoen for ikke at modtage dine penge tilbage næsten nul.

Statsobligationer har lidt sammenhæng eller tilknytning til aktier. Nogle gange er der endda et modsat forhold. Når aktiekurserne stiger, kan priserne på statsobligationer falde. Statsobligationer kan derfor være en god investering for at reducere volatilitetet i din portefølje. I dårlige økonomiske tider kan du stadig opnå et godt afkast.

Government bond risk

Renter på statsobligationer steg kraftigt, efterhånden som bekymringerne om tilbagebetaling af statsgæld steg.

Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer er mere risikable, men har en tendens til at klarer sig bedre på lang sigt. De har også en stærkere sammenhæng med aktiemarkederne. Når økonomien klarer sig dårligt, falder priserne på virksomhedsobligationer. Når aktiekurserne klarer sig godt, stiger priserne på virksomhedsobligationer.

Det skyldes, at der med virksomhedsobligationer er mere bekymring for, om det lånte beløb vil blive tilbagebetalt. Virksomheder går trods alt ofte konkurs, og når det sker, mister du hele din investering. Med virksomhedsobligationer er det derfor endnu vigtigere at kontrollere omhyggeligt, om virksomheden bag obligationen klarer sig godt.

Obligationer Investering: sikre diversificering

Som med enhver form for investering er det også vigtigt med obligationer at sikre tilstrækkelig diversificering, hvis du vil tjene penge. Det er bestemt vigtigt, når du køber virksomhedsobligationer. Når det går dårligt i en sektor, behøver det ikke være dårligt i en anden sektor. Korrelationen mellem obligationer i virksomheder i forskellige sektorer er derfor begrænset.

I sidste ende kan investering i obligationer være et godt alternativ til at spare. Afkastet på besparelser er jo lavere. Et depositum kan så være et alternativ, men indlån har ikke den fleksibilitet, obligationer har. Glem dog aldrig at lave tilstrækkelig forskning. Obligationer er mindre risikable, men bestemt ikke risikofri.

I artikelen Tjene Penge Køb Obligationer, vi ser på eksempler på, hvordan man får gode resultater ved køb og salg af obligationer.

Hvad betyder obligationer?

Spekulerer du på, hvad obligationer er? Så er du kommet til det rigtige sted! I denne artikel beskriver vi betydningen af en obligation i detaljer.

Hvad betyder obligationer?

En obligation er et lån udstedt af regeringen eller af et virksomhed. Obligationer er gældspapirer. Når du køber en obligation, modtager du normalt en forud aftalt rente. Det er også muligt at handle aktivt med værdien af obligationer. På denne side kan du læse, hvad en obligation er, og hvad du skal passe på.

Obligation forklaring: hvad består en obligation af?

En obligation består af flere dele. Betydningen af en obligation kan udledes af dette:

 • Valør: størrelsen af obligationen.
 • Rente: den rente, du får på obligationen.
 • Maturity: The period after which the bond is repaid.

En kort forklaring på obligationer

 • Obligationer er gæld udstedt af virksomheder eller regeringer.
 • Obligationer er pr. definition rentepapirer. Denne indkomst betales med renter.
 • Obligations priserne bevæger sig i den modsatte retning af renten. Når renten stiger, falder obligations priserne. I modsætning hertil stiger obligations priserne, når renten falder.
 • Obligationer har en udløbsdato, hvor det nominelle beløb skal tilbagebetales. Hvis dette ikke sker, kan udstederen erklæres konkurs.

Hvordan fungerer obligations handel?

Obligations handel finder sted gennem et primært og sekundært marked. På det primære marked udstedes obligationerne. Dette gøres ofte gennem flere banker i pålydende værdi på $ 1000 eller et multipel heraf. Obligationer beregnet til det private marked er generelt billigere end obligationer beregnet til institutionelle parter.

Når du har købt en obligation, kan du normalt handle tilbage på det sekundære marked. Kursen på en obligation kan svinge på grund af ændringer i markedsforholdene. Ved at købe og sælge obligationer på det rigtige tidspunkt kan du opnå et positivt afkast.

Værdien af en obligation

På det sekundære marked kan en obligations værdi svinge. Pålydende kan være $100, men det kan handles for $102. I dette tilfælde betaler du 2% mere end det beløb, du modtager i slutningen af løbetiden. Dette kan ske, når markedskursen er lavere end obligationens.

Hvad er fordelene ved obligationer?

Obligationer købes hovedsageligt af investorer for at skabe større stabilitet i deres portefølje: risiciene ved obligationer er meget lavere end risikoen ved aktier. Først når obligations udbyderen går konkurs, er der en mulighed for, at du mister dine penge. I de fleste tilfælde modtager du den aftalte rente plus tilbagebetaling.

En stor ulempe ved at  investering i aktier er at der ikke er nogen sikkerhed i dem. Priserne kan stige enormt, men har også vist store fald i de seneste år. Det er derfor klogt at sprede dine risici så meget som muligt. Ved at købe obligationer kan du kompensere så meget som muligt for dine tab i tilfælde af faldende aktiekurser.

Hvordan kan du tjene penge på obligationer?

Nu hvor du ved, hvad en obligation er, kan vi forklare dig, hvordan du kan tjene penge på at investere i obligationer. At få et overskud kan opnås via kuponrente og pris afkastet return.

Kupon rente

De fleste obligationer betaler renter, også kendt som kuponrenten. Typisk betales kuponrenten månedligt. Dette kan være både en fast og en variabel procentdel. Variable procenter er for eksempel relateret til højden på EURIBOR. Renterne betales ofte en gang om året. Hvis obligationen havde flere ejere inden for denne periode, fordeles interessen retfærdigt.

Pris afkastet

Udover er det muligt at tjene penge på obligationer, fordi obligationens værdi stiger. Du kan handle obligationer frit ligesom aktier. Kursen på obligationer bestemmes af flere faktorer. Når markedsrenterne falder, stiger værdien af obligationen normalt. En forbedret kreditvurdering af udstederen kan også føre til en højere pris. Endelig bestemmes prisen også af udbud og efterspørgsel af den specifikke obligation.

Hvilken slags obligationer findes?

Der er forskellige typer obligationer. Men hvilke obligationer? Man har almindelige-obligationerefterstillede obligationerevige obligationer og konvertible obligationer.  ordinary bonds[#ordinary-bonds],  subordinated bonds[#subordinated-bonds],  perpetual bonds[#perpetual-bonds] and convertible bonds[#convertible-bonds].

Hvad betyder almindelige obligationer?

Den mest almindelige obligation er den almindelige obligation. Normale obligationer har ingen specielle egenskaber.

Hvad betyder efterstillede obligationer?

Når parten bag obligationen går konkurs, modtager du dine penge senere med en efterstillet obligation. Ejerne af almindelige obligationer vil blive betalt før dig. Efterstillede obligationer er derfor mere risikable end normale obligationer. På grund af den højere risiko modtager du typisk mere renter på den efterstillede obligation.

Hvad betyder evige obligationer?

Disse er obligationer uden forudbestemt løbetid. Disse obligationer indløses derfor ikke på et givent tidspunkt og kan derfor forblive åbne på ubestemt tid. For nogle obligationer kan virksomheden stadig beslutte at tilbagebetale obligationen til en fast pris ad gangen.

Hvad betyder konvertible obligationer?

Konvertible obligationer er obligationer, der kan konverteres til selskabsaktier. Det bestemmes normalt på forhånd, hvor mange aktier du kunne modtage for en obligation.

Hvad betyder en variabel rente-note?

Denne type obligation har ingen fast rente. Deres renter bevæger sig typisk sammen med markedsrenterne. Fordelen ved denne obligation er, at du også får et højere afkast med stigende renter. Faldende renter reducerer imidlertid afkastet. Fordi renten bevæger sig sammen med markedsrenten, er prisen på denne type obligationer normalt mindre ustabil.

Hvad betyder en nul-kupon obigation?

En nul-kupon obligation betaler ingen renter. Denne obligation sælges med rabat. I slutningen af løbetiden får du som obligations indehaver en større sum penge tilbage.

Hvad betyder callable obligation?

En callable obligation kan blive tilbagekaldt inden udløbsdatoen. Denne type obligationer er mere risikofyldt for investoren. Når obligationen bliver mere værdifuld, fordi markedskursen falder, kan kroppen bag obligationen købe den tilbage.

Hvad betyder en put bond?

En put bond eller puttable bond  er en obligation, der kan videresælges af obligations køberen. På denne måde kan obligationsejeren beskytte sig mod stigende markedsrenter. For investoren er der en afvejning. Du får en lavere rente på denne obligation, men du er beskyttet mod stigende renter.

Hvad er risikoen ved obligationer?

Investering i obligationer er heller ikke fuldt ud risikofri. I dette afsnit af artiklen diskuterer vi risikoen ved handel med obligationer.

Kreditværdighed af obligationer

Som med aktier har hver obligation en vis risiko. Denne risiko afhænger blandt andet af långiverens kreditværdighed, og det er derfor vigtigt at kontrollere, om virksomheden eller regeringen bag obligationen er i økonomiske vanskeligheder. Den største risiko for at investere i obligationer er ikke at modtage det beløb, du lånte ud ved udløbet af løbetiden på grund af konkurs.

Normalt er regeringer mere kreditværdige end virksomheder. Den nylige gældskrise har imidlertid vist, at regeringer undertiden ikke er i stand til at tilbagebetale obligationer. For eksempel var obligationer udstedt af den græske regering ikke særlig sikre på det tidspunkt.

Rente risikoen

Udviklingen af markedsrenter bestemmer, hvor attraktiv din obligationsinvestering er. Når markedskursen stiger, falder værdien af din obligation. Det er mere attraktivt for investorer at købe nye obligationer, da de får højere renter på de nye obligationer. Når renten stiger, risikerer du at blive betalt mindre, end du kunne have med en nyere obligation.

Inflation risiko

Over tid falder værdien af dine penge. Dette skyldes, at prisniveauet stiger: det er det, vi kalder inflation. Ved afslutningen af en obligation periode modtager du det beløb, du har investeret, tilbage. Dette beløb er dog mindre værd i slutningen af løbetiden end i begyndelsen af løbetiden. Så hvis rentesatser ikke kompenserer for dette, kan dit reelle afkast være negativt.

Valuta risikoen

In some cases, you may face a currency risk. This is the case when you buy a bond in a foreign currency. When your own currency then drops in value, you can make a loss on your investment. Therefore, pay extra attention to investments in bonds listed in a foreign currency.

Konclusion risiko og obligation yield

Den største risiko for at investere i obligationer er ikke at inddrive det lånte beløb. Risiko og afkast hænger altid sammen: Når risikoen for en obligation er højere, vil renten også være højere. Derfor er investorer kun villige til at låne penge, hvis de modtager kompensation for den risiko, de er udsat for.

Når du begynder at købe obligationer, kan du bruge kreditværdighed rapport tallene udstedt af agenturer som Standard & Poors, Moody’s og Fitch. En AAA status er meget sikker, og en DDD status er meget usikker. På denne måde kan du vurdere og forudsige risiciene ved en obligation. På Standard & Poor website kan du se aktuelle anmeldelser af virksomheder og regeringer.

standard og poor

Nu ved du nøjagtigt, hvad obligationer er. Men ved du også, hvordan man investere i obligationer ? I artiklen investering i obligationer vil vi se nærmere på investering i obligationer.

Forfatter

Alex Mostert Avatar
Over Alex Mostert

Da jeg var 16 år, købte jeg i hemmelighed min første aktie. I mellemtiden har jeg drevet arabicstocktraders.com i over 10 år og elsker at hjælpe folk med at opnå 'finansiel frihed'. Efter at have studeret erhvervsadministration og psykologi, har jeg fuldt ud viet mig til iværksætteri: halvdelen af tiden i Holland og halvdelen i udlandet. Læs mere om mig og lær mig at kende her! Sørg for at efterlade en kommentar nederst i artiklen!