Hvordan kan du investere i obligationer?

Investering i obligationer kan være interessant for en investor, der søger en forholdsvis sikker investering. I denne artikel drøfter vi, hvordan man kan tjene penge med obligationer. I denne begynderguide til obligationer, der investerer, lærer man alt, hvad man behøver at vide at starte!

Hvad betyder obligationer?

Obligationer er lån, der udstedes af f.eks. et selskab eller en regering. Når man køber obligationer, låner man penge til organisationen. Til gengæld vil du som regel modtage renter. Renten kaldes også kuponrente.

Hvordan kan man investere i obligationer?

Overvejer du at investere i obligationer, men ved du ikke, hvordan man gør det? Du vil føle dig ret hjemme på denne side. Vi drøfter kort de forskellige måder, hvorpå man kan investere i obligationer.

Hvordan kan man købe obligationer?

Den mest direkte måde at investere i obligationer på er ved simpelthen at købe dem. Man kan købe obligationer ved at bruge en online børsmægler, eller såkaldt broker. En broker er en part, hvor man købe og sælge finansielle værdipapirer til dem.

En af de bedste parter, hvor man kan købe obligator, er DEGIRO. Hos DEGIRO er transaktionsgebyrerne forholdsvis lave, så man kan også tag fordel af obligationer med mindre investeringsbeløb. Har du lyst til at prøve muligheder? Brug derefter knappen nedenfor for at åbne en gratis konto hos DEGIRO:

Det er let at købe obligationer gennem DEGIRO. Igennem søgefeltet vælger du først den obligation, du vil købe. Når du har fundet den du vil investere i, kan du placere en markedsordre. Med en markedsordre køber du obligationen direkte til den bedste tilgængelige pris. Vil du kun købe obligationen til en bestemt pris? Så må du bruge en limiteret ordre.

Abonnere på obligationer

Ikke alle obligationer kan handles gennem en børsmægler. Mange obligationer udstedes direkte af en institution for at rejse penge. Eksempelvis kan en ejendomsudvikler udstede obligationer for at skaffe penge nok til et nyt byggeprojekt.

Når det er sådan, du melder dig til en ny obligationsudstedelse. Når du gør det, vil du modtage det antal obligationer du gerne vil købe til tilbudsprisen. Lav yderligere forskning, når du abonnerer på et nummer fra en ukendt part. Når partet bag obligationen går konkurs, mister du alle dine penge.

make_money_trading

Investering i ETF’er

Selv med obligationer kan det være klogt at diversificere så meget som muligt. Det kan man gøre ved at købe ETF'er eller børshandlede fonde. Det er fonde, der investerer investorernes penge i en samling af obligationer. Det giver dig mulighed for at købe obligationer direkte med et forholdsvis lille beløb. Når man køber et institut, er det vigtigt at undersøge, om der er tilstrækkelig diversificering på tværs af obligationer. Ikke alle ETF'er køber forskellige obligationer.

Den bedste broker, der investerer i ETF'er, er eToro. Hos eToro betaler du ikke kommission, når du investerer i ETF'er. Det giver dig mulighed for at opnå et højere udbytte. Brug knappen nedenfor direkte at åbne en gratis demo konto:

Det er risiko for din kapital. Andre omkostninger gælder, venligst besøg: etoro.com/da-dk/trading/fees/

etoro_invest_in_bonds

I hvilke Europæiske obligationsfonde kan man investere?

 • iShares Core € Govt Bond UCITS ETF: Denne fond sporer afkastet på statsobligationer i lande inden for Euroområdet.
 • De Think iBoxx Government Bond UCITS ETF (TGBT): Denne fond sporer også statsobligationer, i alt 25. Målet er at følge Market iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index.
 • De Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF (TAT): Denne fond sporer også statsobligationer, med en minimum rating på mindst AA og søger Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index.
 • De Think iBoxx AAA-AA Government Bond UCITS ETF (TAT): Denne ETF registreret også statsobligationer, men denne gang med minds en AA-rating. Formålet med fonden er at spore Market iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index.

Funder der investerer i virksomhedsobligationer

 • iShares € Aggregate Bond UCITS ETF (IEAG): Denne fond registrerer statsobligationer og virksomhedsobligationer udstedt i euro, som er forholdsvis sikre.
 • De iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAA): denne fond følger godt kreditvurderede erhvervobligationer udstedt i euro.

Amerikanske obligationer

De iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (LBTE): denne fond er denomineret i dollars og omfatter amerikanske statsobligationer med en løbetid på en til tre år.

Hvad har du lyst til at vide om obligationer?

 • Tjene penge: hvordan tjener man penge med obligationer?
 • Obligationer baggrund: hvordan fungerer obligationerne?
 • Rente: hvordan bestemmes renten på obligationer?
 • Pris på obligationer: hvordan bestemmes prisen på obligationer?
 • Risici: hvilken risici findes ved at investere i obligationer?
 • Typer: hvilken typer af obligationer findes?
 • Eksempel: hvordan fungerer investering i obligationer?
 • Fordele: hvad er fordelene ved obligationer?
 • Klog investering: skulle du rent faktisk investere i obligationer?
 • Sikkerhed: hvor sikker er det at investere i obligationer?
 • Forskelle: hvad er forskellen mellem obligationer og aktier?

Hvordan tjener man penge med obligationer?

Når man investerer i obligationer, ønsker man naturligvis at opnå et positivt afkast. Der er to måder, hvorpå man kan tjene penge med obligationer.

1: valutakurs gevinst

Prisen på obligationer svinger konstant. De fleste obligationer er frit omsættelige, og udbuddet og efterspørgslen skaber en pris. Hvis man køber båndet på det rigtige tidspunkt, kan man opnå et positivt afkast ved at sælge det til en højere pris.

2: rentebetalinger

På de fleste obligationer vil man modtage rentebetalinger. Du vil med regelmæssige mellemrum modtage et fast beløb af rente. Når man investerer penge i obligationer, kan man således opbygge en fast og rimelig indkomst af sine investeringer. Alternativt kan man gøre dette ved at investere i aktier, der betaler betydelige beløb udbytte.

Hvordan fungerer obligationerne?

Obligationer er en smart måde for virksomheder og regeringer at rejse penge på. Allerede i 1624 udstedte det Hollandske vandråd den første obligation med en værdi af 1200 Hollandske guilders. Selv nu modtager indehaverne af dette evige obligation stadig regelmæssigt et beløb af rente. Det grundlæggende princip for obligationen har ændret sig lidt i årenes løb.

Når en virksomhed vil skaffe penge, skriver de ud en obligation. Obligationer kan udstedes i forskellige perioder. Varigheden viser, efter hvor mange år lånebeløbet vil blive tilbagebetalt. Hvis ordet er ti år, får du det samlede beløb udlånt tilbage ved slutningen af de 10 år.

Rentesatserne kan variere meget. Ikke alle obligationer vil betale den samme procentdel af renter. De tidspunkter, hvor der betales renter, er også forskellige. Endelig fastsætter udstederen markedsværdien af obligationen. Dette sker ikke altid til obligationens nominelle værdi. Den nominelle værdi er det indløste beløb ved periodens udløb. Muligheder er:

 • Ved par: 100% af den nominelle værdi
 • Under par: udstedt for mindre end 100% af den nominelle værdi
 • Over par: udstedt for mere end 100% af den nominelle værdi

Hvor høj er renten på obligationer?

Virksomheder og regeringer kan afgøre, hvor stor rente de tillægger en obligation. Men hvis de giver en ikke så attraktiv rente, vil ingen købe obligationen. Rentesatsen vil derfor altid afhænge af markedssituationen. Nedenfor drøfter vi tre faktorer, der påvirker renten på obligationer.

Markedsrente

Centralbankerne fastsætter den markedsrente, til hvilken bankerne kan låne penge. Denne rentesats afgør derefter indirekte, hvor stor rente folk modtager på deres opsparingskonto. Når markedsrenten er høj, vil renten på en obligation være endnu højere. Obligationer er jo investeringsprodukter med en vis risiko. Hvis rentesatsen på den anden side er lav, vil renten på obligationer også være lavere.

Lånets løbetid

Når du går i banken og ønsker at låne penge, stiger renten, når du vil gøre dette i længere tid. Der er jo større chance for, at renten stiger i mellemtiden, og så har långiveren en ulempe. Det samme princip gælder obligationer. Når løbetiden er længere, modtager du en højere rente. Kun i den ekstraordinære situation med en omvendt rentekurve er dette ikke tilfældet.

Kreditvurdering

En afgørende faktor i forbindelse med fastsættelsen af rentesatsen for en obligation er dens kreditværdighed. Der er altid en lille chance for, at modparten ikke vil kunne tilbagebetale lånebeløbet. Med nogle obligationer er denne risiko lille: tænk for eksempel på obligationer udstedt af regeringen. Virksomhedsobligationer er derimod mere risikable. Obligationer med en lavere kreditvurdering har en højere rente. På den måde får man kompensation for den højere risiko.

Hvordan bestemmes prisen på obligationer?

Obligationer handles på børsen til markedspris. Denne pris er forskellig fra den pris, som obligationerne oprindeligt blev udstedt til. En obligationers tiltrækningskraft afhænger i høj grad af markedsrenten.

Når markedsrenterne stiger, falder priserne på de udestående obligationer. De nye obligationer, der udstedes, er så mere attraktive, fordi renten på dem er højere.

Hvis markedsrenterne derimod falder, stiger priserne på de udestående obligationer. De nuværende obligationer betaler så mere renter end de obligationer, der i øjeblikket udstedes. Derefter vil De modtage en højere årlig rentebetaling end markedsrenten.

Løbetiden spiller også en rolle i, hvor stærkt priserne på obligationer svinger. Hvis udtrykket er længere, vil obligationens pris bevæge sig mere, når markedsrenterne ændrer sig. Den indflydelse, som renteændringen har haft, er jo stærkere i den pågældende sag. Med en længere løbetid betales et højere eller mindre rentebeløb regelmæssigt i en længere periode.

Hvilken risici findes ved at investere i obligationer?

Investering i obligationer indebærer de nødvendige risici. De minimale risici ved at investere i obligationer er renterisikoen, debitor risikoen og marked risikoen. Lad os se på, hvad disse risici er..

Renterisiko

Renterisiko er risikoen for, at markedsrenterne stiger. Renten på en obligation er fortsat den samme i hele løbetiden. Når markedsrenterne stiger, bliver obligationen mindre attraktiv. Som følge heraf vil obligationernes pris falde. Afkastet af jeres investering falder derefter.

Debitorrisiko

Debitoren eller modpartsrisikoen vedrører kreditværdigheden af udstederen af obligationen. I det usandsynlige tilfælde, at modparten går konkurs, kan man miste det fulde beløb af deres indskud. Heldigvis sker det sjældent, især med de mere sikre bånd.

Markedsrisiko

Afhængigt af markedssituationen kan efterspørgslen efter obligationer falde. Dette sker f.eks. Når andre investeringsprodukter i gennemsnit giver et meget højere afkast. Når der er mindre efterspørgsel efter obligationer, vil prisen falde.

Hvilke kategorier af obligationer findes der?

Der er forskellige typer obligationer. Ikke alle typer obligationer er lige så risikable. Vi kan opdele obligationer i:

 • Regering obligationer: disse obligationer udstedes af et land..
 • Virksomhedsobligationer: disse obligationer udstedes af et selskab.
 • Obligationer med høj afkast: obligationer udstedt af selskaber, der ikke er kreditværdige, til rentesatser af høj rente.
 • Ny markeds gæld: obligationer fra virksomheder og regeringer fra nye vækstlande.

Statsobligationer har kun ringe eller ingen risiko, mens ny markeds gæld indebærer store risici. De forskelle i den interesse, De modtager, er derfor store. På de mest sikre bånd er man undertiden nødt til at betale renter, mens man på de mest farlige obligationer nogle gange får helt op til 9 eller 10 procent rente om året.

Man kan læse kreditværdigheden af en obligation ved at se på dens kreditværdighed. Kreditvurderingen angiver, hvor kreditværdig en obligation er. Virksomheder som Standard & Poor's og Fitch angiver med bogstaver, hvor kreditværdig en obligation er. Obligationer med en rating på AAA er de sikreste, og obligationer med en rating på D er meget risikable. Før man investerer i et bånd, er det klogt at kontrollere obligationens kreditværdighed.

investing_in_bonds

Hvilken typer af obligationer findes?

De fleste investerer i obligationer med fast afkast. Med denne type obligationer modtager man regelmæssigt faste rentebetalinger. Obligationerne kommer imidlertid i alle former og størrelser. Lad os se på nogle andre typer obligationer, du kan investere i.

Konvertible obligationer

Denne type obligation udstedes af et selskab. Med en konvertibel obligation vil du som investor ikke modtage dine penge tilbage ved slutningen af tiden. I stedet modtager man et fast antal aktier pr. obligation. Det er særlig interessant at investere i konvertible obligationer, når man har stor tillid til virksomhedens aktiekurs.

Nukupon obligation

Denne type obligationer betaler ikke renter. Prisen for denne type obligationer er derfor lavere end det beløb, De modtager ved udløbet af denne periode. Afkastet består derefter af forskellen mellem købsprisen på obligationen og det beløb, som De modtager på udløbsdatoen.

Efterstillet gæld

Efterstillede obligationer er mere risikobetonede end "normale obligationer". Med en efterstillet gæld modtager du kun dine penge i tilfælde af en virksomheds konkurs, efter at alle normale obligationsindehavere har modtaget deres penge. For denne højere risiko får du som regel en højere rente.

Indeks obligationer

Med denne type obligation bevæger renten sig med inflationen. Som følge heraf er risikoen for investoren noget lavere. Men som investor bliver man betalt for at løbe risici. Afkastet vil derfor være lavere med denne type obligationer.

Obligationer med variabel rente

Rentesatsen er ikke fastsat for denne type obligation. For eksempel kan rentesatsen bevæge sig i takt med markedsstaten. Vær meget opmærksom når du køber denne type bånd og undersøger om det er sandsynligt at renten vil bevæge sig i den rigtige retning. Hvis dette ikke er tilfældet, er det bedre at købe endnu et bånd.

Spekulation med obligationer

Obligationer har ofte et sikkert billede. Det behøver bestemt ikke at være tilfældet. For den mere eventyrlystne investor er der obligationer med høj afkast eller junk bonds. Med en vurdering under BBB er risikoen for konkurs meget højere. Som investor modtager De en meget højere rentesats for disse risikobetonede typer obligationer.

Inden man investerer i disse risikable obligationer, er det vigtigt at undersøge virksomheden omhyggeligt. Når forretningen går konkurs, kan du miste det fulde beløb af din investering.

Hvorfor køber folk obligationer med et negativt udbytte?

I disse dage findes der også obligationer med negativt afkast. Du skal betale for at holde en obligation. Investorerne køber stadig dette obligation, fordi de forventer at renten falder yderligere længere. Prisen på disse obligationer vil da stige, så det stadig er muligt at opnå et positivt afkast.

Men jeg ville aldrig investere i noget, der kræver, at jeg betaler penge. Jeg vil hellere investere i nogle risikofyldte aktier i stedet.

Eksempel på udviklingen på obligationsmarkedet

Ved at bruge et eksempel viser vi, hvordan man investerer i obligationsmarkedet. I det første eksempel ønsker vi at købe et bånd til et fiktivt selskab. Rentesatsen er 5%. Vi køber båndet og modtager en rentebetaling på 5% om måneden. Efter at vi har købt obligationen, bliver nogle negative nyheder offentliggjort: Firmaet ser ud til at være næsten gået konkurs. Folk sælger deres obligationer i stort tal, fordi de er bange for at miste hele deres investering.

På trods af at folk sælger obligationerne, modtager vi stadig 5% rente hver måned. I sidste ende lykkes det virksomheden at inddrive det beløb, som vi oprindeligt investerede, og ved udløbet af denne periode.

I det andet eksempel køber vi obligationer under corona krisen. Vi beslutter at investere i statsobligationer, da der er stor usikkerhed. Centralbankerne sænker renten, så man forventer, at renten på obligationerne falder. Men det viser sig at være anderledes.

Folk er bange for resultatet af krisen, som får renten på obligationerne til at stige kraftigt. Vi køber statsobligationer med en højere rente, og vi håber at opnå et godt afkast af dette i fremtiden.

Som De kan se, er der mange faktorer, der spiller en rolle i forbindelse med investering i obligationer. Prisen på et bånd er bestemt ikke den eneste faktor, der er vigtig. Den interesse du får på båndet kan også være en vigtig faktor. Når renten er høj, kan man bruge obligationer til at opbygge en pæn fast indtægt.

Sikre tilstrækkelig diversificering

Et meget vigtigt tip, når man investerer i obligationer, er at sikre tilstrækkelig diversificering. Når man køber obligationer fra virksomheder, er det klogt at gøre dette i forskellige sektorer. En stigende oliepris kan f.eks. være gavnlig for en virksomhed som Shell og katastrofal for et selskab som Air France-KLM. Priserne på obligationer på Shell kan stige, mens priserne på et selskab som Air France-KLM falder.

Det er også tilrådeligt at diversificere de forskellige investeringsprodukter. Når obligationer klarer sig godt, bliver aktier ofte være. Det gælder også den anden vej. Ved at investere i både aktier og obligationer sikrer man et mere stabilt og sikkert afkast. Vil De gerne vide mere om investering i aktier? Læs artiklen om dette emne:

Hvilke fordele er der ved at investere i obligationer?

Investering i obligationer kan være en fordel af flere grunde. Lad os se, hvad de største fordele ved obligationer er:

Det er relativt sikkert.

Obligationer er en forholdsvis sikker investering. Prisen på et bånd bevæger sig ofte mindre end prisen på en aktie. Og selvom prisen er lavere, vil de stadig modtage det samme rentebeløb.

Du modtager en indkomst

På obligationer vil man modtage en periodisk betaling i renter. Det giver dig mulighed for at opbygge en ekstra indtægt, som du kan gøre godt igen.

Diversificering

Ved at investere i obligationer kan du sprede risikoen ved hele din investeringsportefølje. Aktier klarer sig bedre på lang sigt. Dette behøver imidlertid bestemt ikke at være tilfældet på kort sigt. Ved også at investere i obligationer reducerer du volatiliteten i din samlede portefølje.

Er det fornuftigt at investere i obligationer?

Er det tvivlsomt om det er klogt at investere i obligationer stærkt afhænger af ens personlige situation? Obligationer er et forholdsvis sikkert og defensivt investeringsprodukt. Obligationer er derfor mere populære for ældre investorer. Når din pension nærmer sig, og din tidshorisont er kortere, vil du have et fast beløb til rådighed. Ved at investere i obligationer er du næsten sikker på, at du vil få et vist beløb tilbage ved slutningen af tiden.

Aktiekurserne svinger imidlertid kraftigt. Det er derfor slet ikke sikkert, at De vil få beløbet for Deres investering tilbage om et par år. Aktier er derfor mere egnede for investorer, der har tid. Over en længere periode giver aktier langt bedre udbytte end obligationer.

Det er derfor, du bør overveje, i hvilket omfang du er villig til at løbe risici. Hvis du har mere tid, og du vil tage flere risici, så kan du investere en større del af dine penge i aktier.

Strategi: En obligations stige

Når du beslutter dig for at investere i obligationer, kan det være interessant at opbygge en obligations stiger. Så investerer du dine penge i obligationer med forskellige løbetider. Du kan investere en del af dine penge i et bånd, der udløber over fem år, og en anden del i et bånd, der udløber over 10 år.

Når markedsrenterne stiger, forhindrer dette alle dine penge i at blive fanget i samme bånd i en længere periode. Efter fem år kan du investere en del af dine penge et andet sted.

Hvordan kan du investere i obligationer?

Det er selvfølgelig aldrig helt sikkert at investere. Som investor bliver man jo betalt for at løbe risici. Men hvis man tager en smart tilgang, kan man investere meget mere sikkert i obligationer.

Det er vigtigt først at vælge en god part til at købe obligationer. Hvis du gør det, er der en chance for, at du mister hele din investering til en skurk. I vores børsmægler sammenligningsoversigt kan man straks se, hvor man kan investere pålideligt.

Det er også vigtigt at undersøge virksomhedens kreditværdighed korrekt. Hvis et selskab har et godt resultat, er dette allerede en god indikation for en sikker investering. Men grav lidt dybere og undersøg, hvad den fest, der står bag båndet, gør. Nogle gange tager kreditvurderingsselskaberne også fejl. Et godt eksempel herpå er deres positive vurderinger af realkreditobligationer, som i sidste ende forårsagede kreditkrisen i 2008.

Video: hvad betyder obligationer?

Hvilke obligationer er interessante?

Det er et spørgsmål, som vi ikke kan besvare direkte. Hvis du er villig til at løbe store risici, kan det være interessant at investere i en høj udbytte obligation. Hvis du leder efter en meget sikker investering, kan du overveje at investere i en statsobligation.

Under alle omstændigheder er det klogt at foretage en korrekt undersøgelse af markedssituationen. Først forudsiger du, hvad du tror, der vil ske med markedsrenten. Markedsrenten har jo en stærk indflydelse på obligationernes priser.

Når man tænker på, at markedsrenten falder, er det endnu mere interessant at købe obligationer. Hvis du tror, at markedsrenten stiger, så er det måske bedre at vente et stykke tid, før du køber obligationer.

Hvad er forskellen mellem obligationer og aktier?

Obligationer og aktier er de bedst kendte investeringsprodukter. Ikke alle forstår forskellen mellem et bånd og en aktie. Når du køber en aktie, bliver du straks medejer af selskabet. De kan deltage i aktionærmødet, og man har ret til at modtage en del af overskuddet i form af udbytte.

Når man køber et bånd, er man ikke medejer af firmaet. Derfor er De ikke velkommen på selskabets møde, og De modtager ikke udbytte. Du har kun ret til rentebetalinger, og ved slutningen af tiden udløber dit bånd automatisk. I tilfælde af konkurs har De imidlertid ret til penge, før aktionærerne modtager dem. Det gør et bånd mindre risikabelt.

Tip: prøv at handle gratis med en demo!

Hvad betyder finansielle optioner?
Hvad betyder obligationer?
Hvad er risikoen ved obligationer?
Hvordan kan man opnå profit med obligationer? Udbytte forklaret