13 økonomiske indikatorer for Forex & Aktier

Når du investere i Forex eller aktier, den økonomiske situation i en region er meget vigtig. Hvis det for eksempel går godt for økonomien i England, er der en god chance for, at det Britiske pund bliver mere værd i forhold til andre valutaer. Britiske aktier vil også stige i værdi. Men hvad er de vigtigste økonomiske indikatorer at overveje, når du investerer? I denne artikel diskuterer vi dem i detaljer!

Hvor vigtige er økonomiske indikatorer?

Vi bruger ikke ordet indikator unødvendigt. En økonomisk indikator giver kun en tilnærmelse af den økonomiske situation i landet. Men som investor i Forex eller aktier kan det være klogt at analysere den økonomiske situation ved at bruge disse tal. På den måde har du et bedre billede af den overordnede tendens, og dette kan hjælpe dig med at træffe de rigtige investeringsbeslutninger.

Hvad betyder: gross domestic product (GDP)?

GDP er den samlede merværdi af et land eller en økonomisk zone. Værditilvæksten bestemmes ved at beregne den samlede marked værdi af alle varer og tjenesteydelser inden for en given region. Dette giver dig et solidt overblik over den økonomiske situation i et land.

GDP angiver, hvad der skete inden for en zone i den seneste periode. Før dette tal offentliggøres, offentliggøres normalt en forudsigelse. Hvis de endelige tal afviger fra det forventede, kan det i høj grad påvirke valutakursen på en valuta.

For eksempel, hvis USA’s GDP er meget lavere end forventet, vil dollaren sandsynligvis falde i værdi over for andre valutaer.

Vær ekstra opmærksom, når BNP falder. Når det sker, kan du ofte forvente et kraftigt fald. Samlet set er GDP en af de vigtigste økonomiske indikatorer, og det er derfor vigtigt at holde godt øje med det.

Hvad betyder: Consumer Price Index (CPI)?

Denne indikator måler, hvordan et fast bundt af varer og tjenester ændrede sig i pris over tid. Denne indikator giver dig mulighed for nøjagtigt at måle inflationen inden for en given region. Inden for en sund økonomi kan man se, at priserne på varer og tjenesteydelser stiger en smule hvert år.

Hvis inflationen er for høj, kan det være et dårligt tegn. Højere inflation kan ødelægge stabiliteten i en økonomi og i høj grad reducere virksomhedernes rentabilitet. I denne situation er det bedst at tage en short position på regionens valuta. Valutaens værdi vil da falde betydeligt, som man for eksempel ser i Zimbabwe.

Desuden er deflation ikke et godt tegn. Når prisen på varer og tjenesteydelser falder, er det en indikation af, at efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser er faldende. Dette har også en negativ effekt på en økonomisk region og på værdien af den valuta, der bruges der.

Prisniveauet har stor indflydelse på alle mulige andre beslutninger. For eksempel bruges prisniveauet til at justere løn, pensioner og skattesatser.

Hvad betyder: product price index (PPI)?

Sammen med CPI er PPI en af de vigtigste indikatorer til at bestemme inflationen. PPI angiver, hvor meget grossister betaler for varer. Ved hjælp af PPI kan du bestemme, hvor meget producenterne modtager for deres varer. Eventuelle prisstigning i PPI bliver ofte givet videre til forbrugere. En stigende PPI fører derfor ofte også til et højere CPI.

En fordel ved PPI for investoren er, at man også kan se, hvordan priserne udvikler sig pr. branche. Dette kan hjælpe dig med at træffe beslutninger vedr egenkapital investeringer.

Retail sales (retail sales index)

Lande offentliggør løbende tal for salg i butikker. Dette tal er indsamlet ved at samle salgstal fra forskellige butikker i et land. Gennem denne figur kan du forstå, hvordan salget udviklede sig i den seneste periode. Denne indikator kan give et godt billede af den økonomiske sundhed i et land. Du kan også bruge indikatoren til at forudsige fremtidig inflation. Når salget stiger kraftigt, forventes priserne at stige.

Salget kan bruges af regeringen til at danne politikker. Når salget stiger kraftigt, kan de beslutte sig for at hæve renten. Dette vil forhindre en kraftig stigning i inflationen.

Ved korrekt fortolkning af detail salgstallene er det muligt at forudsige andre forsinkede indikatorer såsom GDP og CPI. Denne indikator kan derfor bruges til at estimere den fremtidige retning for økonomien.

Renter

Renten fastsat af centralbanken inden for en zone (f.eks. ECB for Europa og FED for Amerika) har en stærk indflydelse på efterspørgslen efter visse valutaer.

Lave renter giver virksomheder og forbrugere mulighed for at låne penge billigere. Samtidig er afkastet af at spare penge lavt. Derfor forårsager lave renter udgiftsstigninger, som kan sætte skub i økonomien.

En høj rente gør det dyrt at låne penge. Derimod er afkastet af opsparingen høj. Folk er mindre tilbøjelige til at bruge penge, hvilket kan bremse den økonomiske udvikling.

Når renten stiger, kan folk opnå et højere afkast ved blot at holde fast i valutaen. Dette kan øge efterspørgslen efter den pågældende valuta. En høj rente kan således gøre den underliggende valuta stærkere.

Ved at overveje de forskellige økonomiske indikatorer er det muligt at forudsige, hvad Centralbanken vil gøre. For eksempel vil Centralbanken i tilfælde af høj inflation hæve renten for at bremse udgifterne. Ændringer i rentesatser kan have stor indflydelse på Forex & Aktiemarkedet.

Beskæftigelsesindikatorer

Beskæftigelse er afgørende for økonomiens funktion. Folk, der arbejder, har flere penge at bruge, hvilket er godt for den samlede økonomi. Som følge heraf forbliver produktionen på niveau.

I tilfælde af høj arbejdsløshed har folk lidt at bruge, hvilket vil få den samlede produktion til at falde yderligere. Den økonomiske zone falder derefter ind i en recession. Når arbejdsløsheden stiger i et område, kan det have en negativ effekt på valutakurser.

Det kan være interessant at holde øje med udviklingen i beskæftigelsen. Når arbejdsløsheden stiger, er det et dårligt tegn for den økonomiske situation i en region.

Consumer confidence (CCI): Forbrugertillid

Forbrugertillid er en økonomisk indikator, der viser, hvor optimistisk folk i et land er omkring fremtiden. Med en høj grad af optimisme vil man bruge mere. Forbrugertillid er derfor en vigtig forudsigelig indikator.

Bestilling af varige varer

Denne indikator viser, hvor mange penge folk bruger på varer, der holder i længere tid. Det kan for eksempel være fjernsyn eller biler. Dette tal giver også et godt overblik over udviklingen i en økonomi.

Du kan studere dette tal efter sektor. På den måde kan du spotte trends og investere i den rigtige aktietype.

Betalingsbalance

Betalingsbalance giver et overblik over al import og eksport. Der er overskud, når der er mere eksport end import. Når der er meget eksport, stiger efterspørgslen efter det pågældende lands valuta. Når alt kommer til alt, når du køber produkter i Amerika, skal du betale med dollars. Dollarens kurs kan derefter stige.

Når der er underskud på betalingsbalance i et land eller en region, bliver der importeret mere end eksporteret. Prisen vil så falde, fordi der er mere efterspørgsel efter andre valutaer til at importere produkter.

Regeringens finans og pengepolitik

Ved at manipulere forskellige økonomiske instrumenter (skatte lovgivning, rentesats og import tariff) kan regeringen forsøge at opretholde stabilitet inden for sin zone. Mange foranstaltninger truffet af regeringen påvirker valutakursen.

For eksempel, hvis regeringen gør låntagning skattemæssigt uattraktiv, vil udenlandske virksomheder investere mindre i landet. Dette vil reducere efterspørgslen efter den valuta, som vil sænke valutakursen for den pågældende valuta.

Udvikling af boligmarkedet

Udviklingen på boligmarkedet kan også bruges til at forudsige den økonomiske udvikling. Du kan for eksempel se på prisudviklingen på huse. Når priserne stiger kraftigt, klarer økonomien sig ofte godt, og der er (en vis) inflation.

Du kan også se på antallet af nye huse, der bygges. At bygge huse kræver betydelige investeringer. Disse investeringer udføres kun, når tilliden er høj.

Udviklingen i lønningerne

Lønudviklingen inden for en økonomisk zone er også en god økonomisk indikator. Når folk tjener flere penge, kan de automatisk bruge mere. Dette kan påvirke inflationen, hvilket får centralbankerne til at begynde at hæve renterne.

Aktiemarked

Aktiemarkedet er også en vigtig økonomisk indikator. Når aktiemarkedet går godt, går det ofte godt med økonomien. Aktiemarkedet bevæger sig ofte afhængigt af tillidsniveauet. Prisen på aktierne indikerer, hvordan investorerne forventer, at fremtiden vil udvikle sig. Man kan faktisk også bruge udviklingen på aktiemarkedet som en slags forbrugertillidstal.

Hvordan bruger du økonomiske indikatorer?

Det er vigtigt at huske, at økonomiske indikatorer ofte ikke fungerer som spåmænd. Det er bedre at tænke på indikatorerne som et puslespil. Hver brik i puslespillet fortæller dig en del af historien. Med indikatorerne kan du se det større billede og ud fra det kan du træffe beslutninger.

Som langsigtet investor kan du bruge indikatorer til at træde til på det rigtige tidspunkt. Når de økonomiske indikatorer forudsiger fremtidig vækst, er det et godt tegn.

Til short-term trader, kan du bruge indikatorerne til spekulere på en smart måde. Især når visse tal kommer frem, kan du forvente øget volatilitet. Ved at reagere smart på dette, kan du i høj grad forbedre dine investeringsresultater.

Hvordan finder du økonomiske indikatorer?

Du kan nemt finde de økonomiske indikatorer på internettet. Det kan være klogt at markere dage i din kalender. På denne måde undgår du at miste mange penge ved at overse en vigtig økonomisk figur.

Nyttige links: Kom godt i gang med at investere

Nyttige links: Kom godt i gang med at investere

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *